Tens una explotació avícola d’autoconsum?

Dimarts, 27 de desembre de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Montseny us recorda la necessitat de comunicar qualsevol activitat de cria o manteniment d'aus de corral per autoconsum a l'Oficina comarcal del DACC. Les explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Es considera explotació avícola d’autoconsum qualsevol explotació amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals).

En el cas de particulars, es recorda també els requisits de bioseguretat i higiene per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties com, per exemple, la grip aviar:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.
  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

De fet, el departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya ha ordenat el confinament de les gallines i la resta d’aus de corral que es crien en llibertat per evitar una pandèmia de grip aviar. El departament ha detectat ja casos d'aquesta malaltia i reforçarà la vigilància tant en espais naturals com en granges per detectar més casos. La grip aviària és una malaltia infecciosa de les aus produïda per subtipus del virus gripal de tipus APot afectar tant espècies avícoles destinades al consum com aus de companyia i aus silvestres. La major part dels subtipus de la grip aviària no s’han detectat en l’ésser humà, però alguns s’han transmès a persones que han estat en contacte perllongat i estret amb aus infectades.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha elaborat un tríptic informatiu que pots trobar adjunt a aquesta notícia.

Finalment, és molt important i obligatori notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Darrera actualització: 27.12.2022 | 12:16