Impostos

Gestió dels vostres impostos

s:282:"

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

";

Per internet

s:364:"

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

ANAR-HI 

";

Presencialment o per telèfon

s:468:"

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de 

SANT CELONI
Ct. Vella, 5 -  08470 
Tel.934 729 169
a/e: orgt.st.celoni@diba.cat 

";
Darrera actualització: 06.10.2017 | 10:01
Darrera actualització: 06.10.2017 | 10:01