Ús de la màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Dilluns, 25 de maig de 2020 a les 00:00

Una ordre publicada al BOE regula l'ús obligatori de màscara per part de la població. S'entendrà completa l'obligació mitjançant l'ús de qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

El Ministerio de Consumo ha publicat la guía "Que debes tener en cuenta al comprar una mascarilla".

Aquesta guia defineix els diferents tipus de mascaretes que hi ha al mercat, ens assessora sobre quina és la més adequada a la nostra situació i ens indica com podem identificar-les segons el seu etiquetatge i com fer-ne un ús adequat.

+info

Qui està obligat:

Queden obligats a l'ús de màscares en els espais assenyalats les persones de 6 anys d'ara endavant.

L'obligació no serà exigible en els casos següents:

- Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara (persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització).

- Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara.

- Causa de força major o situació de necessitat.

On és obligatori el seu ús:

L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres.

L’ordre entrarà en vigor el 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Vegeu l’ordre

ELS TRES MÈTODES PER DESINFECTAR MASCARETES REUTILITZABLES

1. Rentar i desinfectar les màscares amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60°C i 90°C.

2. Submergir les màscares en una dilució de lleixiu 1.50 (una part de lleixiu, 50 d’aigua) amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir bé per eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.

3.Per la crisi sanitària ocasionada pel covid-19 i a la urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, s’ha establert que es pugui utilitzar qualsevol dels productes virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a ús ambiental, que han passat la norma 14476 d’activitat virucida i que es troben registrats per a ús pel públic en general (aquests productes que estan autoritzats per a superfícies, podran utilitzar-se per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables). Aquí podeu trobar la llista de productes virucides autoritzats pel Ministeri a Espanya .

Sanitat recorda que l’ús d’aquests productes desinfectats “serà d’acord amb les recomanacions del fabricant, posant especial atenció a l’ús diluït o no del producte i als temps de contacte necessari per a l’activitat desinfectant”. Una vegada desinfectades les mascaretes amb aquests productes, s’han de rentar amb aigua i sabó abundants per eliminar qualsevol resta química, i s’han de deixar assecar.

 

Darrera actualització: 25.05.2020 | 14:23