Campanya d’autoritzacions d’activitats de risc d’incendi forestal.

Divendres, 15 de març de 2024 a les 00:00

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

Les activitats  s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=M02760SOLC

Us recordem que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori:

a) La crema de restes de jardineria

b) La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.

c) La crema de restes vegetals agrícoles. La llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries*.

*Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.

 

Darrera actualització: 15.03.2024 | 15:21