Actuacions a executar amb els ajuts a la gestió forestal sostenible 2022 destinats a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.

Dijous, 31 d'agost de 2023 a les 00:00

Aquesta setmana han començat a executar les actuacions per a Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal ( Ajuts a la gestió Forestal 2022- Fons procedents de la Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER).

Descripció de les actuacions previstes en el projecte Obra civil i/o de bioenginyeria 1. Camí del Molar (AP1)

L'actuació a dur a terme és la de pavimentar els primers 40 metres del pujador inicial del camí del Molar, que presenta una pendent elevada i nombrosos aflorament de pedra que en dificulten el seu correcte ús i manteniment. Amb la pavimentació amb formigó amb color d'aquest tram es garantirà el correcte ús del camí, evitant també el constant manteniment del mateix.

A la vegada, també es preveu la formació d'un drenatge longitudinal al marge dret, amb cuneta formigonada, per a la correcta evacuació de les aigües. També en el tram d'accés a l'habitatge, al marge esquerre. 

Obra civil i/o de bioenginyeria 2. Camí del Molar (AP2)

L'actuació que es planteja, s'ubica uns 20 metres més amunt del tram a pavimentar, on el camí presenta en una longitud d'uns 50 metres lineals, una pendent cap a l'exterior, amb la cuneta existent, més alta que el propi camí. En aquest tram és pretén es rebaixar la caixa del camí, per tal de donar-li pendent interior i marcar la cuneta en pedra. Com acabat se li aportaran 10 cm de tot-u natural, que es compactaran.

L'ajut econòmic atorgat per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per aquestes actuacions és de 24.098,74 eur,  dels quals 13.736,28 eur estan cofinançats pel Departament d'acció climàtica i agenda rural (DAAC) i els 10.362,46 eur cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural ( FEADER) .

                                                  PROPOSTES PER REVERTIR EL DESPOBLAMENT A LES ZONES RURALS - Consorci ...

 

 

 

Darrera actualització: 31.08.2023 | 18:38