Règim interior

Alcalde Il·lm. Sr. Carles Corominas Arnaiz

RÈGIM INTERIOR

 

Representar l’ajuntament

Règim interior i administració municipal

Relacions institucionals

Recursos humans

Convivència i seguretat

Comunicació i transparència

Darrera actualització: 31.05.2018 | 14:35