Règim interior

Alcalde Il·lm. Sr. Alfons Planas Jubany

RÈGIM INTERIOR

 

Representar l’ajuntament

Règim interior i administració municipal

Relacions institucionals

Recursos humans

Convivència i seguretat

Comunicació i transparència

Darrera actualització: 14.02.2017 | 10:32