Medi Ambient

Alcalde Il·lm.Sr. Carles Corominas i Arnaiz

MEDI AMBIENT

 

Protecció del medi ambient

Sanejament d’aigües residuals (depuradora)

Control de contaminació acústica

Activitats amb incidència ambiental

Sostenibilitat ambiental

Potestat sancionadora en l’àmbit

Darrera actualització: 31.05.2018 | 14:29