Medi Ambient

Alcalde Il·lm. Sr. Alfons Planas Jubany

MEDI AMBIENT

 

Protecció del medi ambient

Sanejament d’aigües residuals (depuradora)

Control de contaminació acústica

Activitats amb incidència ambiental

Sostenibilitat ambiental

Potestat sancionadora en l’àmbit

Darrera actualització: 30.01.2018 | 12:32