Hisenda

Regidor Sr. Àngel Serra Mosull

HISENDA

 

Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs, taxes i ordenances fiscals

Pressupostos municipals

Comptes Generals

Operacions de crèdit i tresoreria

Rendes i exaccions

Resta d’assumptes que incideixin de forma especial en matèria d’hisenda

Darrera actualització: 31.05.2018 | 14:30