Anunci sobre precs i preguntes per al públic assistent als plens

Dijous, 19 de juliol de 2018 a les 00:00

ANUNCI

A partir d'ara i en tots els Plens Ordinaris que celebri aquesta Corporació Municipal, una vegada aixecada la sessió, per aquesta Alcaldia, s'establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes concrets d'interès municipal.

Montseny, 19 de juliol de 2018

L'Alcalde,

Carles Corominas Arnaiz

Darrera actualització: 05.07.2019 | 10:17