Sol·licitud llicència d'obres menors sense direcció d'un tècnic

Les obres que necessiten aquesta llicència són les obres de construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions, camins i anivellacions i arranjaments interiors i/o exteriors que no afectin a l'estructura de l'edifici

Cal aportar:

Darrera actualització: 04.08.2016 | 08:53