Urbanisme

Alcaldessa Il·lma. Sra. Núria Masnou i Pujol 

URBANISME 

Obres privades, informació urbanística, intervenció administrativa en l’ús i edificació del sòl, tramitació, concessió, denegació i pròrrogues de les llicències, sanció i restitució de la legalitat urbanística, potestat sancionadora en aquest àmbit.

 

 

Darrera actualització: 05.07.2019 | 16:43