Seguretat Ciutadana

Alcaldessa Il·lma. Sra. Núria Masnou i Pujol 

SEGURETAT CIUTADANA

Autoritzacions Activitats recreatives no permanents, ocupació via pública permanent, guals, etc, ocupació via pública de caràcter provisional, convivència, protecció civil, mobilitat i circulació, potestat sancionadora en aquest àmbit

 

 

 

Darrera actualització: 5.07.2023 | 10:50