Abastament d'aigua potable

Consisteix en la captació de l'aigua de la Riera Xica, el tractament de l'aigua a subministrar, regulació i distribució per mitja de la xarxa de distribució. Control sanitari de l'aigua.

imatge buida
Per a la sol·licitud de comptador d'aigua cal aportar: 
Model d'instància general signada, plànol d'emplaçament i croquis de la casa, comerç, etc... a subministrar.
- Fotocopia DNI, CIF o NIF del sol·licitant.
- Imprès de domiciliació bancària degudament omplert i conformat per l'entitat pagadora..
Una vegada estudiada la seva sol·licitud es procedeix a comunicar-li les taxes o pressupost segons l'indret a on es trobi. I un cop fet l'ingrés es procedeix a la connexió.
imatge buida
Per canvis de nom, domiciliació o incidències cal portar instància signada (model tipus) i els documents que pertoqui modificar amb els mateixos requisits que per l'alta.
imatge buida
Si vostè es dona conta d'alguna fuga o alteració en les instal·lacions que es troben soterrades per arribar a la seva casa demanem ho comuniquin amb la major urgència per tal de procedir a la seva normalització.

Plaça de la Vila, 11 - 08469 Montseny - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 847 30 03
Correu electrònic: montseny@diba.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 14.02.2017 | 16:04