Subvenció per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

Dimecres, 11 de novembre de 2020 a les 00:00

El Departament de Cultura ha creat una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els espectacles o les activitats culturals cancel·lats s'han d'haver previst realitzar del 30 d'octubre al 31 de desembre del 2020.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels supòsits següents i que compleixin amb els requisits i les condicions, tant d’àmbit subjectiu com objectiu, que marca la normativa.

a) Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d'actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades.

b) Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals.

c) L’enllaç al tràmit, des d’on podreu demanar l’ajut és el següent: 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-cancellacio-despectacles-i-activitats-culturals-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

El període per presentar les sol·licituds és del 12 de novembre al 10 de desembre de 2020.

A l'apartat documentació trobareu la RESOLUCIÓ CLT/2815/2020, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Núm. 8268 - 11.11.2020).

Darrera actualització: 11.11.2020 | 19:30