S'aprova l'Agenda rural de Catalunya

Dijous, 9 de de juny de 2022 a les 00:00

A Catalunya, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen el 35% del país però que representen l’1% de la població

Dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 habitants per kilòmetre quadrat, més de la meitat dels quals no arriben als 20. A Catalunya, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen el 35% del país però que representen l’1% de la població.

El Govern ha aprovat l’Agenda Rural de Catalunya. El document, identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament.

Una Agenda Rural de consens i participada

L’Agenda s’ha elaborat gràcies a les aportacions de centenars de ciutadans i ciutadanes. Més de 1.200 persones han participat en els diversos tallers que s’han organitzat arreu del territori.

Com a resultat, s’han definit 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59, estratègiques. Aquestes accions, s’organitzen a l’entorn de set grans reptes:

 • Persones, benestar i repte demogràfic.
 • Transició ecològica.
 • Territori connectat.
 • Sistema agroalimentari.
 • Gestió forestal.
 • Innovació i dinamització social i econòmica.
 • Governança

Fer front al repte demogràfic

L’Agenda proposa accions per mantenir, atraure i fer créixer la població als municipis rurals i promoure l’accés i millora dels serveis bàsics. Destaquen:

 • L’Acord Nacional de Salut als territoris rurals;
 • Potenciar l'escola rural i les Zones Escolars Rurals (ZER);
 • Avançar en nous models d’atenció a la gent gran;
 • Garantir la cultura com a element vertebrador.
 • Garantir el dret a l’habitatge amb la priorització de polítiques d’habitatge públic, la implementació d’ajudes per a la rehabilitació o el foment de l’habitatge compartit i sostenible, entre altres.

Transició ecològica

 • Garantir la gestió integral del cicle de l’aigua;
 • Promoure la millora i manteniment del sòl,
 • Preservar els espais naturals i millorar l’estat de la biodiversitat;
 • Promoure la reducció i gestió sostenible de residus i l’economia circular
 • Planificar i promoure la implantació d’energies renovables com a model principal.

L’Agenda proposa mesures com ara impulsar la recerca sobre regadius, per fer-ne un ús més eficient o reclamar en zones de muntanya on les hidroelèctriques hi són presents una revisió de les concessions, entre altres. Ús de fertilitzants orgànics, estratègies de prevenció de l’erosió, la salinització i la desertització o el manteniment i la recuperació del mosaic agro-silvo-pastoral.

Un territori connectat

 • Foment del transport públic i manteniment de la xarxa viària per una mobilitat sostenible.
 • Accés al món digital a tot el territori i la millora i el manteniment de les xarxes elèctriques.

Sistema agroalimentari i gestió forestal

 • Potenciar la diversitat agroecològica del país
 • Posar en valor l’alimentació de proximitat i ecològica, amb el desenvolupament de produccions i elaboracions artesanes, circuits curts de comercialització i canvis culturals que ens apropen a la Sobirania Alimentària.
 • Facilitar l’accés als terrenys forestals, incrementar la sostenibilitat de la gestió forestal i millorar-ne les condicions laborals.
 • Regular l’ús recreatiu dels boscos, posar en valor la gestió cinegètica i el paper de la caça i impulsar i donar suport als models cooperatius i associatius al sector forestal.

Innovació i dinamització econòmica i social

 • Garantir serveis econòmics essencials, nous filons d’ocupació, generar oportunitats i innovació en l’economia rural.
 • Impulsar plans estratègics territorials participats, buscant l'escala adequada, per diversificar i desestacionalitzar l'economia de les zones rurals.

L’Agenda també incideix en aspectes com ara el teletreball, el relleu generacional, la millora de les condicions laborals o l’impuls de serveis de suport a emprenedors i empreses, entre altres

Descentralitzar i democratitzar la participació i la presa de decisions

 • Territorialitzar la participació i els espais de presa de decisions al món rural.
 • Rol destacat de l’administració local, que ha de coordinar-se i cooperar amb altres agents i entitats municipals i supramunicials.

24/05/2022- Generalitat de Catalunya 

Més informació

Darrera actualització: 09.06.2022 | 19:50