La nova depuradora ja és una realitat

Dilluns, 8 de novembre de 2021 a les 00:00

La nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) Montseny, situada a la Conca de la Tordera ja és una realitat

La construcció pretén millorar la qualitat fluvial, tractant l'aigua provinent del terme municipal de Montseny i assolint una concentració de nutrients que compleixin amb la legislació vigent, millorant així la qualitat de l'aigua al naixement del riu Tordera, situat en l'espai protegit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Els treballs han suposat una inversió propera als 1,4 milions d'euros, que inclouen l'execució dels treballs, que han tingut una durada de nou mesos, i l'explotació de la planta per a un període de dos anys.

Situada en el marge dret del riu, suposa un important pas qualitatiu en el tractament de les aigües residuals del municipi (principalment d'origen domèstic i turístic), substituint el sistema de depuració basat en una reixa de desbast, una fosa sèptica i un filtre de graves, construït als anys 90, que hi havia fins ara just a la mateixa zona.

La nova EDAR té capacitat per tractar 75 m3/dia, equivalent a una població de 675 habitants, més del doble dels residents actuals. La planta, per tant, té capacitat per garantir les necessitats actuals i futures. 

Aquesta actuació s'ha articulat mitjançant un conveni subscrit a finals de 2017 per l'ACA i el Consorci Besòs Tordera, on es van fixar les condicions per dur a terme aquesta actuació. El Consorci s'ha encarregat de la redacció del projecte i la seva execució, mentre que l'ACA ha finançat les obres, a càrrec de la UTE Obra i Manteniment EDAR Montseny.

Font: Nació digital- Nació Baix Montseny

Darrera actualització: 07.11.2021 | 18:16