Informació sobre la ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 00:00

En un espai tancat, si l’aire no es renova suficientment i hi ha una persona infectada, la concentració del virus anirà augmentant i el risc de contagi serà més elevat. Per reduir aquest risc, és necessari ventilar el màxim possible els espais tancats. Com més ventilació hi hagi, menor serà la probabilitat de contagi.

Podeu trobar informació del Departament de Salut sobre la ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana en el següent enllaç:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio

Darrera actualització: 19.11.2020 | 18:41