Flora protegida al municipi

Dimecres, 31 de març de 2021 a les 00:00

El terme municipal de Montseny acull una important biodiversitat i hi ha algunes poblacions d'espècies incloses al Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. 

A Catalunya es coneixen unes 15.000 espècies de flora, però s’estima que n’hi pot haver més de 20.000. En aquest grup d’éssers vius s’inclouen les algues, els fongs, els líquens, els briòfits (les molses), els pteridòfits (les falgueres) i els espermatòfits (les plantes amb flors i fruits).

La flora constitueix un element fonamental del patrimoni natural del país ja que, a partir d’ella, es creen, mantenen i desenvolupen els hàbitats i proveeix de recursos la resta d’éssers vius que hi conviuen. A més, té una gran importància per als humans, ja que ens proveeix d’aliments i medicaments bàsics per a la nostra salut.

Algunes espècies de la flora catalana es troben en situació de risc de desaparèixer a curt o mig termini, ja que n’hi ha pocs individus i poques poblacions que, a més, estan exposades a alguns riscos. Per aquest motiu, cal dur a terme accions per conservar-les i el primer pas és la seva protecció legal. Així, l’any 2008 es va aprovar a Catalunya el Catàleg de flora amenaçada (Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). El Catàleg va ser revisat l’any 2015 (Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya) i, actualment, conté una llista de 326 espècies amenaçades, de les quals 109 estan considerades “en perill d’extinció” i la resta, “vulnerables”.

El Decret anteriorment mencionat estableix les mesures de conservació de les espècies i subespècies catalogades. A més, defineix el règim jurídic de protecció necessari per tal d'assegurar-ne la seva conservació i recuperació, d'acord amb els valors ecològics que posseeixen i les amenaces que pateixen.

Al seu article 2 se centra en la prohibició de qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores; posseir-les, naturalitzar-les, transportar-les, comercialitzar- les, exposar-les a la venda o importar-les; alterar-ne l'hàbitat, afectant negativament les seves poblacions. També s'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subespècies catalogades en els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental referits a projectes que puguin tenir-hi incidència, tot evitant-ne l'impacte o adoptant les mesures correctores.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, com a administració competent, duu a terme diferents tasques per a la conservació d’aquestes espècies, com ara: redacció i execució de plans de recuperació i conservació, vigilància de diferents poblacions, estudis demogràfics i genètics, censos, recol·lecció i conservació de llavors en bancs de germoplasma... Podeu consultar més informació sobre les espècies de flora amenaçada i les actuacions del Departament al següent web: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/flora-autoctona- protegida/

Darrera actualització: 31.03.2021 | 10:47