Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

Dimecres, 24 de maig de 2023 a les 00:00

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori. 

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica de Catalunya basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir-ho Catalunya haurà de desenvolupar en els proper anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

Objectiu de la consulta

L'objectiu de la consulta consisteix en conèixer l'opinió del conjunt de la societat catalana respecte a l'elaboració i aplicació, de la manera més eficaç possible, d'un instrument de l'Administració que asseguri l'encaix territorial de les energies renovables en el territori, especialment de l'energia eòlica terrestre i l'energia solar fotovoltaica instal·lada a terra, així com també obtenir informació i valoracions sobre aspectes que es considera que s'haurien de tenir en compte en cas de desenvolupar l'opció normativa preferida (aprovació d'un pla territorial sectorial).

També es pretén recollir l'opinió de la ciutadania i del conjunt d'agents del territori sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú modificar o afegir respecte el marc normatiu actual en els àmbits urbanístic, ambiental, paisatgístic, etc., a fi d'assegurar una implantació efectiva i adequada de les energies renovables en el territori, complint amb els objectius que Catalunya té definits en relació al desplegament d'aquestes tecnologies, de la manera més adequada i consensuada amb la societat catalana.

La Prospectiva Energètica de Catalunya en l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050) estableix per l'any 2050 un objectiu d'energia eòlica terrestre i solar fotovoltaica a terra de 23.136 MW i 19.394,3 MW, respectivament, preveient també, de manera prioritària, la implantació d'energia solar fotovoltaica en els edificis i altres espais antropitzats. Aquest objectiu és coherent amb la finalitat d'assolir la neutralitat climàtica de Catalunya basada en energies renovables autòctones.

Aquesta consulta pública prèvia s’adreça al conjunt de la ciutadania i organitzacions, però especialment a les entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori, respecte dels quals es considera especialment important la seva contribució. Particularment, es destaca als ens locals, les associacions empresarials més representatives, les associacions ecologistes, les empreses més rellevants del sector energètic, entre altres.

Les vies de participació són les següents:

-Ciutadania: mitjançant petició genèrica adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (indicant a l’assumpte: “Resposta a la consulta d’avaluació ambiental de plans i programes”)

Es poden fer aportacions fins al 4 de juny.

Darrera actualització: 24.05.2023 | 12:43