Comunicació de foc d’esbarjo o cremes de vegetació agrària en explotacions agràries

Dijous, 12 d'octubre de 2023 a les 00:00

Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'ha de comunicar la realització de focs d’esbarjo per part de persones físiques i jurídiques i qualsevol mena de crema de vegetació agrària en microexplotacions o petites explotacions agràries prop de terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta a menys de 500 metres de terreny forestal.
Recordar-vos que: En cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes que no provinguin d’explotacions agràries, per aquests casos s’ha de demanar una autorització. 

Segueix...

Què s’ha de comunicar en aquest període?

Les activitats següents a menys de 500 metres de terreny forestal:

- Focs d’esbarjo (foguera, foc a terra, foc de llenya o similars)

- Cremes agrícoles ( Crema de restes vegetals agrícoles per a persones físiques o persones jurídiques que tinguin una explotació agrària i estiguin subjectes a la declaració agrària (DUN)). Les restes de jardineria no es poden cremar.

La resta d’activitats com castells de focs, correfocs, barbacoes amb carbonet vegetal, etc, no és necessari comunicar-les en aquest període.

S’ha de comunicar l’hora d’inici i hora final de l’activitat. L’horari de la crema de restes vegetals ha d’estar compresa entre les 06:00 i les 18:00 hores. ( Només es permet comunicar un foc d’esbarjo de durada de dos dies consecutius) 

 

Quan es pot començar a comunicar?

Els tràmits s’activaran el dia 16 d’octubre.

L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022) prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agràries les micoexplotacions o petites explotacions agràries. Per tant en cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes que no provinguin d’explotacions agràries, per aquests casos s’ha de demanar una autorització que requereix d’informe específic a través del web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=3 ( Sol·licitar l'autorització excepcional per a cremes de restes silvícoles i agrícoles per motius fitosanitaris o de prevenció d'incendis)

Exemples:

‐ Les restes dels horts o arbres d’autoconsum no es poden cremar. Exemple: un veí que tingui 300 oliveres d’autoconsum, no pot cremar les restes del brancatge, és a dir, si no està a la DUN, no és pot cremar. (per tant, si es comunica, s’està dient que preveus cometre una infracció...).

‐ Les microexplotacions o explotacions agràries sí que poden comunicar una crema. Exemple: Un veí que tingui 100 oliveres i declara la DUN per a vendre el seu oli. No fa falta que l’ajuntament demani la DUN, a l’imprès de la comunicació la persona ja declara que és propietari/arrendatari d’una explotació agrària subjecte a la declaració única agrària. 

 

Darrera actualització: 16.10.2023 | 15:15