Campanya difusió Oficina de Drets Civils i Polítics

Dimecres, 17 de juliol de 2019 a les 22:16

El passat 1 d’octubre va entrar en funcionament l’Oficina de Drets Civils i Polítics, adscrita al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda amb l’objectiu d’elevar el nivell de convivència i de cohesió social a Catalunya i promoure i defensar el respecte dels drets recollits al Pacte Internacional de drets civils i polítics, aprovat per l’Assemblea General de les NU el 1966.

El teu Ajuntament i l'Oficina de Drets Civils i Polítics et fan costat.

Per a més informació: dretscivilsipolitics.gencat.cat

Com sabeu, la formalització dels drets civils i polítics ha costat molts esforços i molta lluita al llarg de la nostra història recent. Malgrat això, aquesta no és una conquesta irreversible; els drets, tots els drets, necessiten del nostre compromís actiu i constant, més encara en moments com l’actual en què es veuen amenaçats tant a l’àmbit europeu i mundial com nacional i estatal. L’Oficina de Drets Civils i Polítics és l’organisme de la Generalitat que té per missió defensar aquests drets a través de la divulgació, de la coordinació amb la societat civil i de la interacció amb les persones afectades. Tanmateix, els ajuntaments són actors indispensables per garantir l’exercici efectiu dels drets per la capacitat de detectar en la proximitat i amb immediatesa aquestes possibles vulneracions i de vehicular una primera resposta efectiva. 

Darrera actualització: 17.09.2019 | 16:08