Actuacions dutes a terme amb els ajuts a la gestió forestal sostenible 2021, destinats a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.

Dilluns, 14 de novembre de 2022

S'han executat les actuacions per a Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal ( Ajuts a la gestió Forestal 2021- Fons procedents de la Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER).

Les actuacions executades han sigut les millores puntuals dels Camins del Molar i Can Cervera, els dos camins principals per a la prevenció d'incendis forestals al municipi.

Camí de Can Cervera:  L'actuació duta a terme ha sigut la de pavimentar un tram del camí on degut a l'escorrentia de les aigües superficials que aboquen al camí, aquest presentava constants desperfectes cada cop que el municipi patia un episodi de pluges. Amb la pavimentació amb formigó amb color d'aquest tram es garantirà el correcte ús del camí, evitant el constant manteniment del mateix.

Camí del Molar:  L'actuació duta terme ha sigut la de pavimentar una de les cobres més tancades del Camí del Molar, on aquest presentava una forta pendent. Amb la pavimentació amb formigó amb color d'aquest tram es garanteix el correcte ús del camí, evitant el constant manteniment del mateix i permetent un millor gir dels vehicles d'extinció d'incendis.

L'ajut econòmic atorgat per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per aquestes actuacions ha sigut de 25.569,46 eur,  dels quals 14.574,59 eur estan cofinançats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ( DARP) i els 10.994,87 eur cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural ( FEADER) .

 

 

 

Darrera actualització: 28.11.2022 | 17:58