Text Ordenança reguladora sobre tinença d'animals

Dimarts, 23 de gener de 2018 a les 00:00

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient de l’aprovació de l’Ordenança es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament de Montseny en horari d’atenció al públic, dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 17:00h a 20:00h i al portal de transparència de la web municipal ( Avisos) , durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària. Igualment es publicarà en l’etauler. 

Darrera actualització: 26.01.2018 | 12:28