BAN D'ALCALDIA RESTRICCIÓ D'AIGUA

Dijous, 11 de juliol de 2019 a les 00:00

                BAN

Núria Masnou i Pujol, Alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny

FAIG SABER

Que degut a la manca de precipitacions durant aquest any i a l’increment del consum d’aigua potable els dipòsits municipals que abasteixen a la població es troben en nivells mínims.

Amb la finalitat de garantir, en la mesura del possible, l’abastament d’aigua potable per a consum humà i fins que les condicions meteorològiques canviïn .

SE SOL·LICITA la col·laboració de tots els veïns/veïnes realitzant un consum racional de l’aigua i per això ES PROHIBEIX el rec d’horts, jardins, omplir piscines, regar jardins, rentat de vehicles i qualsevol altre ús que no sigui el destinat a l’ús domèstic.

De no prendre els hàbits que moderin el consum es procedirà a adoptar mesures restrictives no desitjades que aniran en perjudici de tots.

L’incompliment del band suposarà la incoació d’expedients sancionadors d’acord amb el Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable d’aquest municipi.

Darrera actualització: 05.09.2019 | 12:54