Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament d'ajudes per a llibres escolars als nens d'aquest municipi, curs 2019-2020.

Divendres, 25 d'octubre de 2019 a les 10:00

ANUNCI

Comunico que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 21 d’octubre de 2019, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a les famílies en l’adquisició de llibres de text per als nens/nenes d’aquest municipi, per al curs escolar 2019-2020.

Les esmentades bases podran ser consultades en aquestes oficines municipals i al web de l’Ajuntament: www.montseny.cat.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 28 d'octubre i acaba el 28 de novembre de 2019 (ambdós inclosos).

L’Alcaldessa,
 

 

                                                                                                                                                                    

Darrera actualització: 25.10.2019 | 10:22