Sol·licitud d'inscripció al Cens municipal d'animals domèstics

Cal aportar:

  • Imprés sol·licitud

  • DNI de la persona propietària de l'animal, o de la persona representant (haurà de ser major d'edat)
  • Cartilla sanitària de l'animal
  • Certificat veterinari amb les dades del microxip (AIAC)
  • Sol·licitud de la Llicència de tinença i conducció de gossos perillosos o justificant d'haver-la sol·licitat (només en el cas de gossos amb consideració de potencialment perillós segons llei 10/1999 i Decret 287/2002)
  • Carnet acreditatiu expedit pel Departament de Benestar Social i Família (només en el cas de gossos d'assistència)
Darrera actualització: 25.06.2016 | 19:11