Les obres de tancaments de la Casa de la Vila i Condicionament del Passeig dels Enamorats, també s'han iniciat.

Dimecres, 22 de setembre de 2021 a les 04:00

També s'han iniciat les obres de "TANCAMENTS DE LA CASA DE LA VILA " i " CONDICIONAMENT DEL PASSEIG DELS ENAMORATS" . Aquestes dues actuacions estan subvencionades principalment pel PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) de la Generalitat de Catalunya  i una petita part pel PGI (Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona.

L'actuació al passeig dels enamorats és el condicionament lumínic del passeig, substituint les columnes existents, en mal estat, per unes de troncocòniques, així com les lluminàries, per models led.

I per l'actuació a la Casa de la Vila és substituir els tancaments de les finestres més velles, substituint els actuals marcs amb vidre simple de fusta, per marcs amb ruptura de pont tèrmic amb porticons i vidres amb càmera d'aire.

Darrera actualització: 23.09.2021 | 09:27

Imatges

Foto