La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

Dimarts, 11 de gener de 2022 a les 00:00

Ens comuniquen la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida). Arran d’aquesta situació, ens recorden la importància a instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent i a l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Us adjuntem el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.

Darrera actualització: 11.01.2022 | 10:08