Tall camí Sant Marçal

Dilluns, 4 d'octubre de 2021 a les 00:00

El dia 4 d'octubre comencen les obres de millores en el Camí de Sant Marçal, es tancarà l'accés durant una setmana,  aproximadament .

Descripció dels treballs a realitzar: 

 Treballs de manteniment del camí per mitjà d'un repàs del terreny amb motoanivelladora i el reperfilat de les cunetes per tal de millorar l'evacuació de les aigües pluvials.

 Paviment de formigó de 15 cm de gruix amb 3,50 m d'ample i un 2% de pendent interior.

 Dues barreres manuals metàl·liques giratòries de 4,80 m d'ample per 1m d'alçada.

Aquestes actuacions són subvencionades a través dels ajuts a la gestió forestal sostenible per la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal per a l'any 2020.

Darrera actualització: 04.10.2021 | 10:13