Anunci sobre precs i preguntes per al públic assistent als plens

Dijous, 19 de juliol de 2018 a les 00:00

ANUNCI

A partir d'ara i en tots els Plens Ordinaris que celebri aquesta Corporació Municipal, una vegada aixecada la sessió, per aquesta Alcaldia, s'establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes concrets d'interès municipal.

El següent Ple Ordinari se celebrarà a la Sala d'Actes d'aquest Ajuntament el proper 23 de juliol a les 10:00 hores.

Montseny, 19 de juliol de 2018

L'Alcalde,

Carles Corominas Arnaiz

Darrera actualització: 19.07.2018 | 11:53