Anunci IAE

Dijous, 3 de maig de 2018 a les 00:00

ANUNCI

S’informa que la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota nacional de  l’Impost sobre activitats econòmiques corresponents a l’any 2018 es troben a disposició del públic des del 14 al 28 de maig, ambdós inclosos, a les oficines d’aquest Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Montseny, tres de maig de dos mil divuit

L’Alcalde,

Alfons Planas i Jubany

 

Darrera actualització: 03.05.2018 | 14:50