Anunci IAE

Divendres, 16 de març de 2018 a les 00:00

ANUNCI

S’informa que la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts de l’Impost sobre activitats econòmiques corresponents a l’any 2018 es troben a disposició del públic des del 3 al 17 d’abril, ambdós inclosos, a les oficines d’aquest Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Montseny, setze de març de dos mil divuit

L’Alcalde,

Alfons Planas i Jubany

Darrera actualització: 16.03.2018 | 12:13