Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes per a llibres escolars.

Dimarts, 14 de novembre de 2017 a les 00:00

ANUNCI

S’informa que, aquesta Corporació Municipal en Ple, en sessió celebrada en data 13 de novembre de 2017, va aprovar entre d’altres i per unanimitat les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes per a llibres escolars als nens d’aquest municipi i per al curs 2017-2018.

Poden ser beneficiaris/àries els/les menors empadronats/ades a Montseny que realitzi/n durant el curs 2017-2018 estudis corresponents d’Educació Infantil, Primària i ESO, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitat social i/o econòmiques.

Les bases es poden consultar en aquestes oficines municipals en horari d’atenció al públic i al web municipal.

El termini de presentació de sol·licitud s’inicia el 15 de novembre i acaba el 15 de desembre (ambdós inclosos).

Montseny, tretze de novembre de dos mil disset 

L’Alcalde,

Alfons Planas i Jubany                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Darrera actualització: 14.11.2017 | 11:46

Documentació

pdf Bases
87,86KB