Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament d'ajudes per a llibres escolars als nens d'aquest municipi, curs 2018-2019.

Divendres, 27 de juliol de 2018 a les 11:00

ANUNCI

S’informa que, aquesta Corporació Municipal en Ple, en sessió celebrada en data 23 de juliol de 2018, va aprovar entre d’altres i per unanimitat les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes per a llibres escolars als nens d’aquest municipi i per al curs 2018-2019.

Poden ser beneficiaris/àries els/les menors empadronats/ades a Montseny que realitzi/n durant el curs 2018-2019 estudis corresponents d’Educació Infantil, Primària i ESO, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitat social i/o econòmiques.

Les bases es poden consultar en aquestes oficines municipals en horari d’atenció al públic i al web municipal.

El termini de presentació de sol·licitud s’inicia el 17 de setembre i acaba el 17 d'octubre de 2018 (ambdós inclosos).

Montseny, vint-i-sis de juliol de dos mil divuit. 

L’Alcalde,

Carles Corominas Arnaiz                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Darrera actualització: 27.07.2018 | 11:43

Documentació

pdf Bases
82,75KB