Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a entitats sense ànim de lucre

Dimarts, 14 de novembre de 2017 a les 00:00

ANUNCI

S’informa que, aquesta Corporació Municipal en Ple, en sessió celebrada en data 13 de novembre de 2017, va aprovar entre d’altres i per unanimitat les bases reguladores i  convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a entitats sense ànim de lucre d’aquest municipi per a l’any 2017.

Les bases es poden consultar en aquestes oficines municipals en horari d’atenció al públic i al web municipal.

El termini de presentació de sol·licitud s’inicia el 15 de novembre i acaba el 15 de desembre (ambdós inclosos).

Montseny, tretze de novembre de dos mil disset  

L’Alcalde,

Alfons Planas i Jubany

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

Darrera actualització: 14.11.2017 | 11:46

Documentació

pdf Bases
99,2KB