Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a entitats sense ànim de lucre

Divendres, 27 de juliol de 2018 a les 11:00

ANUNCI

S’informa que, aquesta Corporació Municipal en Ple, en sessió celebrada en data 23 de juliol de 2018, va aprovar entre d’altres i per majoria absoluta les bases reguladores i  convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a entitats sense ànim de lucre d’aquest municipi per a l’any 2018.

Les bases es poden consultar en aquestes oficines municipals en horari d’atenció al públic i al web municipal.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 3 de setembre i acaba el 3 d’octubre de 2018 (ambdós inclosos).

Montseny, vint-i-sis de  juliol de dos mil divuit  

L’Alcalde,

Carles Corominas Arnaiz                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

Darrera actualització: 06.11.2018 | 14:30

Documentació

pdf Bases
65,14KB