Urbanisme i obres privades

Regidora Sra. Núria Masnou i Pujol

URBANISME I OBRES PRIVADES

 

Informació urbanística

Intervenció administrativa en l’ús i edificació del sòl

Tramitació, concessió, denegació i pròrrogues de les llicències i demés autoritzacions de caràcter urbanístic

Sanció i restitució de la legalitat urbanística

Potestat sancionadora en l’àmbit

 

Darrera actualització: 11.04.2018 | 11:36