Seguretat Ciutadana i Mobilitat

Alcalde Il·lm. Sr. Alfons Planas Jubany

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

 

Seguretat ciutadana i protecció civil

Mobilitat i circulació

Autoritzacions: repartiment publicitat, etc.

Autoritzacions: activitats no permanents, etc.

Autoritzacions: activitats recreatives a l’aire lliure, etc.

Administració Electrònica

Potestat sancionadora en l’àmbit

Darrera actualització: 14.02.2017 | 10:33