Sanitat i Consum

Alcalde Il·lm. Sr. Alfons Planas Jubany

SANITAT I CONSUM

Control i vigilància dels aspectes següents:

Aigua d’abastament públic

Inspecció d’aliments i begudes

Activitats amb incidència ambiental

Sanejament d’aigües residuals

Salut pública i consum

Campanyes sanitàries

Salubritat pública en general

Recollida de gossos rodamón

Darrera actualització: 30.01.2018 | 12:35