Montseny treballa en l'elaboració del seu Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima

Dimarts, 17 d'octubre de 2017 a les 14:00

L’Ajuntament de Montseny està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Cima (PAESC) que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 20% per l’any 2020 i del 40% per l’any 2030 respecte el 2005. A més a més, aquest compromís inclou la obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic per avançar cap a la resiliència del municipi davant els riscos que en deriven.

El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de Montseny  va adherir-s’hi de manera voluntària el dia 5 de gener de 2017.

El procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat mes de setembre quan es van reunir amb l’alcalde del municipi, el Sr. Alfons Planas, juntament amb els representants de la Diputació de Barcelona i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

Posteriorment, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie d’accions.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

 

 

Darrera actualització: 17.10.2017 | 14:20